U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
  1. Algemene voorwaarden

 

Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen zijn dit de algemene voorwaarden.

Wanneer u zich laat behandelen door mij (F. Vermeulen-Hessing) ontstaat er een zogenaamde “behandelovereenkomst”. Deze behandelovereenkomst geeft de verplichting dat ik voor mijn geleverde diensten vergoed moet worden. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen u als patiënt en mij als podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden:

-  Facturering gebeurt indien mogelijk bij voorkeur rechtstreeks bij uw zorgverzekering of aan u als patiënt direct na de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen. Indien u een factuur ontvangt kunt U de factuur bij voorkeur direct betalen door middel van een pin betaling of contant. De factuur kunt u ook overmaken binnen 14 dagen zoals vermeld op de factuur.

Bij overschrijding van het door u verzekerde bedrag zal het restantbedrag achteraf aan u gefactureerd worden.

Heeft u vragen met betrekking tot uw aanvullende verzekering dient u zich te wenden tot uw zorgverzekeraar.

Indien Praktijk voor Podotherapie F. Vermeulen-Hessing niet rechtstreeks bij uw zorgverzekering kan declareren, dient U zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij uw eigen zorgverzekering en de betaling aan de Praktijk voor Podotherapie F. Vermeulen-Hessing.

Wanneer u in gebreke van betaling blijft, Behoud ik me het recht voor om incassomaatregelen te nemen (zonder nadere aankondiging). In eerste beginsel ontvangt u een betalingsherinnering. Voldoet u alsnog niet aan uw betalingsverplichtingen dan schakel ik hiervoor een incassobureau en/of deurwaarderskantoor in. De gemaakte kosten hiervan zijn voor rekening van de patiënt.

 

Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Ik behoud me het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden in rekening te brengen, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht.

Wanneer u uw controle afspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht.

De patiënt is verplicht alle door mij gemaakte kosten te vergoeden. Zowel mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend.

Na het onderzoek wordt direct gestart met de productie van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen de gemaakte kosten daarvoor in rekening worden gebracht bij de patiënt.

U kunt geen rechten ontlenen aan door mij verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen, omdat ik nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is. Uiteraard zal ik  altijd proberen hierin zo accuraat mogelijk te zijn. Ik adviseer u dan ook voor actuele informatie contact op te nemen met uw zorgverzekering.

Te laat komen betekent – zeker in drukke tijden – gewoon een nieuwe afspraak maken. Als het niet zo druk is en mijn werkschema laat het toe, probeer ik u alsnog te helpen.

Mochten er klachten zijn dan dient u deze allereerst met mij, de behandelende podotherapeut te bespreken en zal er naar een oplossing worden gezocht. In voorkomende gevallen kunnen de klachten verder behandeld worden door de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Garantie
Als podotherapeut verplicht ik mij tot het handelen naar mijn beste kunnen. De zolen, ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 2 maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

    

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?