U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Privacyverklaring F. Vermeulen-Hessing Podotherapeut

Als podotherapeut ga ik zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van mijn podotherapeutische diensten, dan heb ik gegevens van u nodig. Deze gegevens geeft u door bij het maken van een afspraak en bij het eerste bezoek aan de praktijk. Het is noodzakelijk om deze gegevens te verwerken om u medisch goed te kunnen behandelen en de behandeling(en) financieel te kunnen afhandelen. Ik vraag u naar de volgende gegevens:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN/ legitimatiebewijs
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Medische gegevens die van invloed (kunnen) zijn op uw klachten.

Plichten van de praktijk

De Praktijk Podotherapie F. Vermeulen-Hessing is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Daarbij moet aan de volgende plichten voldaan worden:

§   Uw gegevens worden alleen voor specifieke doeleinden verzameld, zoals voor podotherapeutische zorgverlening en financiële afhandeling van de behandeling(en).

§   Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden

§   Het delen van uw behandelgegevens met andere zorgverleners vindt alleen plaats in kader van uw behandeling en nadat u daarvan op de hoogte gesteld bent.

§   Al u gegevens worden zijn vertrouwelijk en zijn beveiligd tegen toegang door onbevoegden.

§   Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor een goede zorgverlening. Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst is er een bewaartermijn van 15 jaar vanaf de laatste behandeling.

§   Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

UW RECHTEN ALS PATIËNT

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Wilt u uw gegevens inzien of hiervan een afschrift hebben, dan kunt u een afspraak maken. Hiervoor is een geldig legitimatiebewijs altijd noodzakelijk om aan te tonen dat het om uw eigen gegevens gaat. En u moet hierbij zelf lijfelijk aanwezig zijn. Kiest u voor een nieuwe podotherapeut dan is overdracht van uw dossier aan deze podotherapeut mogelijk en vaak wenselijk. Uw dossier kunt u dan persoonlijk opvragen en afhalen op de praktijk. Er kan dan ook om uw legitimatiebewijs gevraagd worden.

Beveiliging

De praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via het telefoonnummer (0162)511161 of mailadres info@vermeulenpodotherapie.nl

 

    

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?